NAPOMENA: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.

1 Sažetak opisa svojstava lijeka Fluimukan Akut 600 mg šumeće tablete za oralnu otopinu
2 Kahnovsky, I.M., Gosticheva, O.V., Sorokina, L.A. Assessing the impact of acetylcysteine on the rheological properties of sputum/ Clinical Pharmacolog and Therapeutics, 1997., 6:29-30